چیزی که مدتی است افکارم را مشغول می‌کند، بحث "اصالت فردی و شخصی" است. این که "من" و "افکار من" از کجا شروع می‌شود و افکاری که از بقیه متمایزم می‌سازد کجا. این که حرفی که من می‌زنم را شاید کسی در گذشته گفته باشد یا به گونه‌ای بسیار مشابه بیان کرده باشد. این که نکاتی که به ذهن من می‌رسد دقیقا منشأشان کجاست. این که تا کجا باید به آموخته‌‌هایم اعتماد کنم و از کجا باید اندیشه‌های شخصیم را وارد کنم. و این که درست بودن دقیقا در چه جایگاهی قرار می‌گیرد. چقدر اهمیت دارد که افکارم صحیح باشد. این که در مباحثه شرکت کنی و پیروز شوی. این که چقدر باید منطقی باشی یا نباشی. 

- از کتاب "مرگ یک زندانی"

منبع اصلی مطلب : کافه قاصدک
برچسب ها :
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سایت : اصالت